राम चन्द्र ढकाल

पद : शाखा अधिकृत

शाखा : योजना

टेलिफोन : ९८४७०६१३६१

इमेल : ram.chandra.ddc@gmail.com

स्थायी ठेगाना : स्यांग्जा

कार्यकाल : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कपिलवस्तु


Skip to toolbar