संस्थाहरुको लागि आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको ढांचा

“Preeti” फन्ट मात्र प्रयोग गर्नुहोला । अंकको लागि भने “Fontasy_himali_tt” अथवा “Siddhi” फन्टको प्रयोग गर्नुहोला ।

ढांचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Skip to toolbar