सूचना तथा समाचार


जि. स. स. मा रहेका २०५८ देखि २०७३ सम्मका व्यक्तिगत घटनाका सूचना फारम सम्बन्धी विवरण

जि. स. स. मा रहेका २०५८ देखि २०७३ सम्मका व्यक्तिगत घटनाका सूचना फारम पालिकामा पठाईएको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण...
थप पढ्नुहोस ...


Skip to toolbar