सूचना तथा समाचार


संस्थाहरुको लागि आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको ढांचा

“Preeti” फन्ट मात्र प्रयोग गर्नुहोला । अंकको लागि भने “Fontasy_himali_tt” अथवा “Siddhi” फन्टको प्रयोग गर्नुहोला । ढांचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ...
थप पढ्नुहोस ...विषयगत कार्यालयहरुको लागि आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको ढांचा

“Preeti” फन्ट मात्र प्रयोग गर्नुहोला । अंकको लागि भने “Fontasy_himali_tt” अथवा “Siddhi” फन्टको प्रयोग गर्नुहोला । ढांचा डाउनलोड गर्नको लागि...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar