योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको लागि इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा बैठकबाट सिफारिस भई आएका योजनाहरुको विवरण योजना तथा परियोजना २०७२-११-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक विकास, वन तथा वातावरण, भौतिक विकास, लक्षित र सामाजिक तथा संस्थागत समितिहरु
Skip to toolbar