सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन – २०७२-०३-१९ सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०३-२३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२-०३-१९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन – २०७१-१०-१२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-१०-१७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७१-१०-१२ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन – २०७१-०७-२३ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-०७-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७१-०७-२३ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
Skip to toolbar